< img src='http://idinfo.zjaic.gov.cn//login.do?method=createLZ&id=3310043310020100049589'/>

  全自动吹瓶机   半自动吹瓶机   吹瓶模具   塑料模具   瓶盖模具

联系涵宇/Contact Hanyu

台州市涵宇机械模具有限公司

TAIZHOU HANYU MACHINERY & MOULD CO.,LTD

5a05436e41f77
59f68a7a594c9

欢迎光临台州市涵宇机械模具有限公司!

0576-88229188

59f6c890a6988
59f6a79d6f8ac

产品展示/Product display

地址:中国浙江省台州市路桥区金清镇林家工业园区    
电话:0576-88229188

传真:0576-82896588

邮箱:info@zjhyhy.com

59f6c9b93be10
HY-2000 全自动吹瓶机

HY-2000 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-2000JAR 全自动吹瓶机

HY-2000JAR 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-3000 全自动吹瓶机

HY-3000 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-4000 全自动吹瓶机

HY-4000 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-6000 全自动吹瓶机

HY-6000 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-5L 全自动吹瓶机

HY-5L 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-5G 全自动吹瓶机

HY-5G 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
定制custom-made 全自动吹瓶机

定制custom-made 全自动吹瓶机 分类: [全自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00
HY-Y 半自动吹瓶机

HY-Y 半自动吹瓶机 分类: [半自动吹瓶机]

¥0.00 ¥0.00